Kontakt

 

Kontaktperson
(ordförande) 

Gunilla Nyberg
gunilla.nyberg[at]telia.com
073-183 89 43
Kassör:
Maria Caxne
maria.caxne[at]gmail.com
070-687 06 15
Kontaktperson:
utställning och MH

Gunilla Nyberg
gunilla.nyberg[at]telia.com
073-183 89 43

Kontaktperson:
korthår
Josefina Sundqvist
josefinasundquist[at]hotmail.se
070-678 91 46

Webbansvarig
Maria Caxne
maria.caxne[at]gmail.com
070-687 06 15